Sitzung
AA-L/001/2011
Mandant
Amt Lebus
Gremium
Amtsausschuss Lebus
Raum
Zeschdorf / Alt Zeschdorf, Kulturhaus Alt Zeschdorf, Hauptstraße 31, 15326 Zeschdorf OT Alt Zeschdorf
Datum
21.03.2011
Zeit
18:30-20:55 Uhr

Vorlage: AL/094/2011

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: AL/094/2011

Vorlage: AL/095/2011

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: AL/095/2011

Vorlage: AL/097/2011

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: AL/097/2011

Vorlage: AL/098/2011

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: AL/098/2011